Новини‎ > ‎

Верховна Рада України прийняла в першому читанні зміни до Конституції в частині правосуддя

опубліковано 2 черв. 2016 р., 12:26 Александр Зачепило   [ оновлено 2 черв. 2016 р., 12:29 ]
Народні депутати проголосували за законопроект про внесення змін до Конституції України в частині правосуддя. За законопроект №3524 проголосували 244 депутати при 226 необхідних.

Що змінює законопроект?
Запропоновані зміни до Конституції повинні забезпечити незалежність судової влади, підвищити вимоги і професійні стандарти до суддівського корпусу, обмежити імунітет суддів, оптимізувати систему судоустрою, забезпечити інституційні можливості прокуратури, адвокатури та системи виконання судових рішень, а також забезпечити безперервну та ефективну роботу органів судової влади в перехідний період.
Законопроект пропонує деполітизувати судову владу і забезпечити її незалежність. Зокрема, пропонується переглянути конституційні повноваження Верховної Ради і президента в сфері правосуддя відповідно до міжнародних стандартів. Президент пропонує передати повноваження Верховній Раді щодо обрання суддів Вищій раді правосуддя.
Пропонується також скасувати інститут "призначення судді на посаду вперше" (п'ятирічний, так званий "випробувальний термін"), після чого призначення суддею на посади безстроково. Дане положення не стосується суддів КС, які, як і раніше, будуть призначатися на дев'ять років. Призначати на посаду суддю буде Президент за поданням Вищої ради правосуддя, що "забезпечить виключно церемоніальну роль глави держави в цьому процесі".
Повноваження щодо звільнення суддів і їх переводу з одного суду до іншого передаються Вищій раді правосуддя.
Законопроект також визначає основи правового статусу, порядок формування і діяльності, а також повноваження Вищої ради правосуддя, який не залежить від політичного впливу та є органом, що відповідає за суддівську кар'єру і органом, який вживає заходи щодо забезпечення незалежності суддів.
У законопроекті враховані рекомендації експертів Венеціанської комісії щодо складу Вищої ради правосуддя і суб'єктів його формування, зокрема, про те, що більшість його членів повинні бути судді, яких обирає суддівський корпус.
Законопроект пропонує підвищити вимоги і професійні стандарти для суддівського корпусу. Так, пропонується змінити основи конституційно-правового статусу судді, зокрема, підвищити вікові і професійні цензи до кандидатів на посаду судді, ввести конкурсний принцип призначення судді на посаду, уточнити і посилити гарантії незалежності та недоторканності суддів.
Згідно із законопроектом, на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший 30 і не старше 65 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності в сфері права не менше п'яти років, володіє державною мовою.
У законопроекті також закладено інститут функціонального імунітету судді замість передбаченого чинною Конституцією України абсолютного імунітету.
Законопроект передбачає, що суддя не може бути притягнутий до відповідальності за прийняте ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. За дії, не пов'язані з виконанням суддівських функцій, суддя повинен нести юридичну відповідальність у загальному порядку.
Документ передбачає, що Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Щодо прокуратури:
Законопроект пропонує суттєво змінити юридичний статус органів прокуратури. Пропонується виключити з Конституції України розділ VII "Прокуратура" в повному обсязі, а наведені відповідно до міжнародних і європейських стандартів положення, що визначають юридичний статус органів прокуратури, включити в розділ VIII "Правосуддя".
Зокрема, з переліку функцій прокуратури вилучається ряд не властивих (за європейськими стандартами) їй функцій, таких як нагляд за дотриманням прав і свобод людини і громадянина; нагляд за додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами (так званий, "загальний нагляд"). У той же час органи прокуратури отримають широкі процесуальні можливості - підтримка публічного обвинувачення в суді; процесуальне керівництво досудовим розслідуванням; нагляд за негласним та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.

Щодо Конституційного суду України:
Зміни пропонують удосконалити роботу КС. З переліку повноважень КС глава держави пропонує прибрати тлумачення законів України і ввести інститут індивідуальної конституційної скарги.
Передбачається, що право на звернення з конституційною скаргою до Конституційного суду отримує особа, яка вважає, що застосований в кінцевому судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби правового захисту вичерпані.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, запропоновані зміни повністю відповідають європейським і міжнародним стандартам, враховують висновки та зауваження Венеціанської Комісії та дадуть можливість забезпечити функціонування судової влади за принципами верховенства права і гарантуватимуть право кожному громадянину на справедливий судовий розгляд справ незалежним і неупередженим судом.
Comments