Статті‎ > ‎

Адвокат по авторському праву

   
Авторське право
є інститутом цивільного права і ключовою галуззю права інтелектуальної власності; воно призначене захищати зовнішню форму вираження об'єкта (твір, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення». Авторське право поширюється фактично на будь-які результати творчої діяльності, включаючи комп'ютерні програми, бази даних, фільми, фотографії і скульптури, архітектурні проекти, рекламні проспекти, карти і технічні креслення.
     Авторські права — це набір суб'єктивних виключних прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності.
     Практично всі інтелектуальні твори можуть бути захищені як інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність ділиться на три галузі:
  • авторські права;
  • торгові марки;
  • патенти.
      Авторське право захищає вираз, товарний знак, імена, патенти та ідеї. Воно захищає творчі вираження, які були зведені до матеріальної форми, такі як книги, частина музичних записів, комп'ютерних програм, сценарії, картини, фотографії, або кіно.
     Товарний знак захищає торгові марки, буквальне маркування елементів у торгівлі. 
     Патент захищає інновації.
    
 
   Список об'єктів авторського права:
Літературний твір
Музичний твір
Твір образотворчого мистецтва
Твір декоративно-прикладного мистецтва
Твір архітектури
Твір картографії (наприклад, ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури)
Фотографічний твір
Складений твір
Виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори
База даних
Комп'ютерна програма
Аудіовізуальний твір
Сценічний твір (драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші номери)
Твір в області науки
Твір у перекладі (зокрема, тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів)
Твір у переробці.

     Статті 21—25 Закону України «Про авторське право та суміжні права» передбачають низку випадків, у яких використання твору дозволяється без необхідності отримання дозволу автора, «але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення». До таких випадків відносяться:
Вільне використання твору із зазначенням імені автора у низці ситуацій
Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом (факсимільне відтворення)
Вільне відтворення примірників твору для навчання (крім комп'ютерних програм)
Створення однієї резервної копії комп'ютерної програми, модифікація і декомпіляція її для досягнення сумісності іншими програмами, виправлення помилок у програмі, якщо це не заборонено автором
Вільне відтворення творів у особистих цілях (крім комп'ютерних програм).

     Центр юридичної допомоги «ЗАХИСТ» має висококваліфікованих спеціалістів галузі авторського права, які допоможуть Вам здійснити захист своїх авторських прав.
     Захист авторського права — одна з важливих категорій теорії цивільного та цивільно-процесуального права. Під захистом авторських прав слід розуміти передбачені законом заходи із їхнього визнання, припинення їхнього порушення, застосування до правопорушників заходів юридичної відповідальності. Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 
 За більш детальною інформацією і для попереднього запису на консультацію, звертайтесь за телефоном гарячої лінії: +38(099)-435-16-94;  +38(096)-583-43-61 – юрист Центру юридичної допомоги «Захист» Бондар Надія Володимирівна. Дзвінки приймаються цілодобово, якщо оператор зайнятий, ми Вам перетелефонуєм.
     Будемо раді Вам допомогти!
Comments