Статті‎ > ‎

Відновлення авторських прав

Авторське право в Україні, крім властивих йому особистих майнових та немайнових прав наділене ще також правом на застосування заходів спрямованих на визнання та відновлення порушеного права. Існують декілька видів таких заходів: захист та охорона авторських прав.
 Пропонуємо детальніше ознайомитись з ними, щоб в майбутньому у вас не виникало щодо них питань.
Отже, почнемо із охорони авторських прав. Під таким заходом визнання та відновлення порушеного права необхідно розуміти те, наша держава закріпила в законодавчих актах правові норми, котрі повинні встановити загальний правовий режим авторського права. Говорячи простішою мовою, цей загальний правовий режим авторського права передбачає, що за всіма авторами закріплене право на особисті майнові та немайнові права, а також механізми, які покликані забезпечити реалізацію права на захист у разі порушення авторських прав.  
Що ж стосується захисту прав, то необхідно одразу сказати, що він включає в себе декілька заходів, головним завданням яких є відновлення та визнання прав при їх порушені. Право на захист прав – можливість застосовувати заходи правоохоронного характеру з метою відновити порушені чи оспорювані права. Це право належить до суб'єктивних правах, воно виникає в особи у якої є авторські права виключно в момент порушення або оспорювання її законних прав та охоронюваних законом інтересів. Суть даного заходу полягає в тому, що відповідні державні органи у разі вашого звернення повинні виконати передбачені законом дії, головна мета яких – поновити порушенні та визнати права, а також негайно усунути перешкоди, які внаслідок порушення унеможливлюють ваше право на реалізацію прав та законних інтересів. Такому видові заходів властиві певні форми прояву про які ми вже розповідали у наших попередніх статтях, з якими ви можете ознайомитись на нашому сайті.
Дізнавшись про заходи спрямовані на визнання та відновлення порушеного права, а саме: охорону та захист авторських прав, ми можемо зробити наступні висновки:
це не тотожні поняття;
охорона авторського права на відмінну від захисту наявна у суб’єкта протягом всього часу наявності у автора немайнових та майнових прав на об’єкт авторського права;
право на захист авторського права виникає лише тоді, коли воно якимось чином порушене з боку інших осіб.
Одним із способів захисту є відновлення становища, яке існувало до порушення права. У судовій практиці цей спосіб пов’язують із використанням заходів, які були б спрямовані на відновлення порушеного суб’єктивного права особи у тому вигляді, у якому воно існувало до його порушення. Обов’язковою умовою використання такого способу є те, що  суб’єктивне право після порушення не має бути припиненим, і його може бути відновлено шляхом усунення наслідків порушення.
Дуже важко відновити становище, яке існувало до порушення права тоді, коли твір було оприлюднено для широкого загалу. Проте це не означає, що таке відновлення не є неможливим. Так порушник, якщо це якесь видання повинне на сторінках свого журналу чи газети розмістити оголошення про те, що ними було допущено порушення авторського права певної особи. У цьому оголошенні мають бути зазначені достовірні відомості про автора, обов’язково виправляються всі допущені порушення.
З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що в Україні застування такого способу захисту як відновлення порушеного авторського права можливе.
 За більш детальною інформацією і для попереднього запису на консультацію, звертайтесь за телефоном гарячої лінії: +38(099)-435-16-94 – юрист Центру юридичної допомоги «Захист» Бондар Надія Володимирівна. Дзвінки приймаються цілодобово, якщо оператор зайнятий, ми Вам перетелефонуєм.
     Будем раді Вам допомогти!
Comments